Skip to content
1 november 2009 / alir77

Anders Altberg, Handelsman i Söderhamn

Allt sedan 1700-talet fanns en handelssocietet i Söderhamn, där handelsmän kunde vinna inträde.
Societeten skulle tillvarata köpmännens intressen samt ha hand om importen av spannmål mm.
Särskilt saltimporten var viktig och handelssocieteten var skyldig genom en förordning av år 1814 att hålla ett lager salt, som förvarades i stadens packhus.

Flera handelshus drev verksamhet i Söderhamn. En av de mest tongivande köpmännen under första halvan av 1800-talet var Anders Altberg, som skrevs in i handelssocieteten 1805 efter att ha gått i lära hos handlanden Högberg. Han öppnade egen affär, som utvecklades positivt och därmed var framtiden utstakad och framgångarna var av det mer ovanliga slaget.
Han gynnades även måhända av att bli ingift i den mäktiga Bergska släkten med flera köpmän och rådmän. Han betecknas som en mycket respektingivande man men förde ett mycket gästfritt hus.

Han nöjde sig inte med sin affär utan etablerade sig också som skeppsredare och blev även ägare till ett skeppsvarv i Långrör. På hans varv byggdes t ex briggen ”Möjligheten”, som var det första större fartyg, som sjösattes i Söderhamnsområdet. Här byggdes också segelfartyget ”Eolus”, som forslade Erik Jansarna till Bishop Hill 1846. Hans fartyg gjorde också långa resor med frakter till Indien och Sydamerika. De fraktade trävaror från mindre sågar i Trönö och Norrala.

Förutom Långrörs varv ägde han en bostadsfastighet där. Vidare innehade han gårdarna nr 13, 14 och 15 i det s k Wästra Qvarteret, 2 sjöbodar, 2 kålhagar, 8 tunnland jord och 148 donationsjord i Söderhamn.

Familjen Altberg

Anders Altberg var född den 16 januari 1788 i Söderhamn. Men vem var hans far ?

Man skulle tro, att det var handelsbetjänten Olof Altberg, som var gift med Anders mor Magdalena Bjur av en annan känd söderhamnssläkt. Det kan emellertid konstateras, att han sedan länge var död, när Anders föddes. Redan 1769 nämns hon som änka. Hon lär ha utspridit ett rykte, att handelsbetjänten Erik Hagbom skulle vara far till hennes oäkta son Anders, vilket han förnekade och stämde henne 1788 för hennes lösa och osanna rykten. Året därpå togs målet upp igen. Man hade då införskaffat ett vittne vid namn Dahlbom, som kunde berätta, att Hagbom vid tre tillfällen besökt änkan Altberg. Hagbom framförde åsikten, att Dahlbom inte var vid sina sinnens fulla bruk, men till slut erkände han, att han förvisso besökt änkan tre gånger, men framhärdade fortfarande att han inte var far till Anders, vilket han också gick ed på. I dagens läge vet vi fortfarande inte vem som var Anders Altbergs far.

Anders avled den 24 april 1860. Den angivna dödsorsaken var hjärtfel. I samband med hans frånfälle utgavs ”Minne af Handlanden Herr Anders Altberg”, där bl a följande verser ingår:

Och arbete han fick i mängd.
Hans drakar flögo snart kring hafven
och mätte deras bredd och längd
till heder för Mercuri-stafven.
Det blef ett lif i Söderhamn
ej skådat se´n dess grundmur gjordes.
Dess rykte vidgades, dess namn
kring stora handelsverlden spordes.

(Anm: Mercuristaven är handelns symbol).

Han gifte sig den 13 oktober 1831 med Brita Maria av den ansedda släkten Berg.
Hon var född den 18 januari 1811 och det var alltså en betydande åldersskillnad mellan makarna.
Brita Maria var mycket vacker. Man brukade säga, att det i Söderhamn fanns två beundransvärda ting: Kyrkan och fru Altberg !

Hon dog den 13 december 1896 på Långrör efter att ha varit änka i 36 år. Kistan fördes på släde in till Söderhamn. Vid begravningen hade temperaturen sjunkit till 17 grader, men gästerna värmdes av den varma buljong, som serverade i speciella begravningskoppar. Makarnas familjegrav i form av liggande kraftiga stenblock med ett lock av metall återfinns invid kyrkans östra sida. Om släkten Berg kan man läsa i Nils Hård af Segerstads skrift ”Släkten Berg från Söderhamn” (1981).

Anders och Brita Marias barn:

Hilda Magdalena Margreta 30/9 1832. Flyttade till Sollentuna 1857 i samband med giftermål med löjtnanten vid Kungl Upplands Regemente Carl Alexander Rudbeck.

Edla Maria 8/12 1834, död 8/1 1837.

Selma Paulina Catharina 23/9 1837. Gifte sig 1862 med löjtnanten vid Helsinge Regemente David Christian Vilhelm Svinhufvud, flyttade från Söderhamn 1864.

Anders Axel 1/12 1839. Studerade och flyttade till Strand i Jäders socken 1863, senare godsägare på Grinda i Södermanland.

Maria Theresia 12/12 1843, död tidigt.

Fosterdotter Laura Christina Hellström 5/7 1833.

Källor:
Jensen, A : Söderhamns historia, 1919.
Hård af Segerstad, Nils: Släkten Berg från Söderhamn, 1981.
Söderhamns kyrkoarkiv.

Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 2 2001

Annonser

One Comment

Kommentera
  1. Gerhard Schönbeck, Falsterbo / Dec 26 2014 09:37

    Runt 1837 lät Anders Altberg beställa och bygga briggen ”Andreas” om ursprungligen 87,9 svåra läster. Men var finns det mer att läsa om detta fartyg och vet någon om det existerar en s k kaptenstavla av denna brigg?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: