Skip to content
9 september 2010 / alir77

Salpetersjudare – ett bortglömt yrke

När man bläddrar i förhörsböcker och andra kyrkliga böcker träffar man ibland på yrkesbeteckningar,
som ter sig främmande för oss idag. Ett av dessa är salpetersjudare. Vad sysslade en sådan egentligen med?

Bakgrund
Sverige förde från Gustav Vasas tid och åtskilliga år framöver ett flertal krig. Till detta åtgick mängder av krut och en viktig beståndsdel i svartkrutet var salpeter.
Tidigare hade man i stor utsträckning importerat den från Tyskland, men i samband med krigen blev det ofta omöjligt att införa denna produkt från utlandet. Det återstod då att söka få till stånd en inhemsk produktion av salpeter, vilket resulterade i en mindre kemisk industri ute i socknarna.

Man hade tidigt uppmärksammat, att det bildades salpeter under ladugårdarna. Gustav Vasa, som alltid var klarsynt när det gällde kronans bästa, förklarade frankt, att jorden under ladugårdarna tillhörde kronan! Bönderna förpliktade att leverera denna jord samt aska, ved och gödsel till kronans salpeterverk. Senare – efter 1642 – kom kringresande salpetersjudare ut till gårdarna och förrättade sjudningen.

I och med 1804 upphörde kronans rätt till jorden under fähusen, men i stället skulle varje mantal erlägga ½ lispund salpeter, dvs c:a 4,25 kg. Det var då, som man ute i socknarna anställde egna salpetersjudare, som stod för tillverkningen. Det var en långvarig process, som inte kan redogöras för här.

Sjudning i Söderhamnstrakten
Landshövding F A Cronstedt infordrade i början av 1790-talet varjehanda uppgifter från socknarna i landskapet bl a om förekomsten av sjudning av salpeter. Av svaren framgår att det förekom här och var. Skog rapporterar att sjudning görs vart femte år i Stråtjära. I Söderala tillverkas salpeter vid prästgården samt i Heden, Skale och Kinsta. Hos fem bönder i Florhed förrättas sjudning vart fjärde år. I Norrala kokas vartannat år salpeter vid Långmors fäbodar, medan det i Trönö inte förekommer alls.

I Norrala anställdes Eric Flyberg i Kolsta för denna sjudning. Han hade den imponerade titeln salpettersjuderiverkmästare och var troligen tidigare anställd vid kronans salpeterverk. Redan 1796 bodde han i socknen. Hans hustru hette Margta Persdotter. Namnet Flyberg är starkt förknippat med denna hantering. Senare omtalas en Lars Flyberg boende i Trönö och vid samma tid var en Flyberg verksam i Bollnäs.

Flyberg åtog sig att sköta jorden i socknens lador, hålla nödiga verktyg och ge uppgift om den vedmängd, som behövdes vid sjudningen. Socknen skulle för varje lispund salpeter erlägga en riksdaler och vanlig dagpenning för arbete med jordens skötsel. Överenskommelsen skulle gälla under sex år och dessutom skulle två sjuderidrängar anställas.

En av drängarna vara troligen Per Olofsson i Närby. I varje fall övertog han Flybergs syssla efter några år. Han antog senare efternamnet Närberg. Sommaren 1825 tillverkade han 20 lispund (170 kg) salpeter vid ”östra ladan”, 1837 31 lispund i Fors och Ingsta.

Per Olofsson Närberg var född 1772 och son till bonden Olof Persson och hans hustru Sara Persdotter på Närby nr 3. Han avled 1832. De hade bl a en dotter kallad ”Sjuar-Brita” och platsen för gården kallas fortfarande ”Sjuars”. I äktenskapet föddes också sonen Olof Persson, som övertog faderns syssla. Han kallas i förhörslängden salpettersjuarelärling och var gift med Karin Jonsdotter.

Olof Persson fick uppleva hur tillverkningen efter hand minskade i betydelse. Skyldigheten att tillverka salpeter upphörde 1830, men i Norrala fortsatte hanteringen ytterligare ett par decennier. Den sista uppgiften är från 1852, då 29 lispund kokades.

I Borg bodde i början av 1800-talet salpetersjudaren Sven Norling. Tidigare (1782) nämns Mickel Lind i Vad, född 1733, med samma yrke.

Sigvard Bodin

Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 3 1998

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: