Skip to content
10 september 2010 / alir77

Domböcker och sälspäck

Vid släktforskning i tiden före och i gränsen till då kyrkböckerna började föras kan domböcker vara till stor hjälp.
Det var på tinget som fåra förfäder drog vandra inför rätta. Ärendena varierade. Arvstvister, försummelse av gudstjänsten, våldsbrott, ja listan kan göras lång.

Många gånger var det, kan tyckas, struntsaker som man tvistade om. Bördsärenden förekom ofta. Ett hemman som var till salu skulle ju uppbjudas på tre på varandra följande ting så att bördemännen skulle kunna yttra sig.
Det var försäljarens närmaste släkt, vilka hade förköpsrätt före oskylda. (Se Alir-anor 1993 nr 1, ” Börden & bonden” av U. Sikeborg). Sådana mål kan ge släktforskaren en hel del information. Det finns även exempel på då riktiga släkttavlor förts in bland protokollen.

Domböckerna som är protokoll från tingen, fördes av häradsrätten på landsbygden och av rådhusrätten i staden. Det hölls tre ting om året, vinterting, sommarting och höstting. Domböckerna finns i regel bevarade sedan 1600-talet men ibland även från tidigare årtal.
Dom finns bevarade hos landsarkiven. Det finns även en avskrift av originalet, den s.k. renoverade domboken, som lämnades in till hovrätterna. Dessa är i regel mera lättlästa än originalen. Dock kan vissa mål som ansågs mindre viktiga ha utelämnats och ibland kan det även finnas avskriftsfel.

Som nämnts tidigare kan man hitta mycket intressant i domböckerna. Förutom genealogiska data får man även en god inblick i förfädernas vardag. Dock kan nämnas att domboksforskning är ganska tidskrävande. Man kan få sitta och läsa länge utan resultat men rätt som det är hittar man något intressant och då blir det genast roligare.

Här nedan följer ett utdrag från hösttinget den 18-21 oktober 1705 som hölls i länsmansgården i Löten, Mo socken.

Det påstod wähl Anders Ersson i Haga sig vara förlykter med Olof Matsson i Styfwie, Anders Ersson i Bårg och Lars Larsson i Haga för det han förliden wåhr wid fiskie hambnen Ohlswik kastat ett litet styckie siähl späk som båtsmanen Erik Andersson Styf smort sitt…[förut] afbrutna, men nu igenläkta och hehlbregda been med, tui deras kookgryta hwilket dhe sedemera när de skulle få sig math blivit warse sedan de något ätit hwar af de då steep fått uppkastning och leda till sin mat, som siälspäcket war gammalt och surt begärandes nu öfwer Anders Ersson derför laga plicht som han dem icke förlikt.
Anders Ersson kunde till detta kiärandenas tahl icke neka med mindre han tagit siälspäcken som låg der på muren och smort der med sina handskar och sedan kastat det i spisen men om det flög i kookgrytan kunde han icke wehta, som icke heller att båtsmannen Erik Styf smort der med sitt behn det kiäranderna icke heller kunde Anders Ersson tilläggia mycket..[än att] de hade burit der uppå att de kastat upp af det samma siähl späcket kommit i mathen.
Detta lades till rätten som stannade i den mening att Anders Ersson i Haga skulle anses som den (som) giort deras math onyttig och den de tänkt sig till godo wända och det af blottan lättia och böhr derför plichta sina 3…sölwermark samt betahla till hwardera af kiäranderna sina 4 dr Kmt Espensie för den skiymf de lidit och den omkostnad de giort att komma till tinget samt betahla till länsman Lars Persson Fors 3 dr Kmt för det han 2 ne gånger med häst och karl warit nödgde att skicka efter Ander Ersson i Haga som uppå laga stämbning icke willie siälf till tinget framkomma.

Den tilltalade var med troligen den Ander Ersson som blev bonde på Haga nr 5 i Norrala. Han var född 1673 och gifte sig med Karin Persdotter från Berge nr 1, vilken dog i barnsäng 1726.
Till honom härstammar jag och många andra Norralabor med mig.

Litteratur:

B. Furtenbach, Släktforskning för alla, 1971, s77-81.
H. Skogsjö(?) ”Förfäderna inför tinget”, Nättidningen RÖTTER.

Dennis Westlund

Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 1 1998

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: