Skip to content
10 september 2010 / alir77

Norrala kyrkogård

Kyrkogårdar har förmodligen funnits kring kyrkorna allt sedan dessa byggdes. I varje fall omtalas sådana i Hälsingelagen, som nedskrevs på 1300-talet. Där stadgas hur man skulle förfara, om led var öppna i stängslet kring kyrkogården.

Det hände, att förnämare personer begravdes inne i kyrkan. 1691 omtalas, att Eric Nerbelius i Åkre lades i sin faders grav, som är ”strax inom kyrkodörren på högra handen”. 1693 begravs Malin Dominicidotter i sin mans grav strax till höger inom kyrkodörren i främre kvarteret av manfolksbänkarna. De flesta jordades dock ute på kyrkogården. De anhöriga grävde själv den grav, där deras släkting skulle begravas. Man kan förstå, att det inte blev någon större ordning. Grävning skedde vid familjens gravställe flera gånger och det hände ofta, att benmaterial från föregående gravsättningar kom i dagen. Man hade ett benhus, där uppgrävda ben placerades.

Kyrkogårdens storlek var blygsam i jämförelse med dagens. 1821 ombads sockenmännen att på grund av otillräckligt utrymme ”hädanefter företaga grävningen på norra sidan börjande vid kyrkodörren och så gående österut”. 1870 företogs en utvidgning, som stod färdig 1872.

En ny utvidgning skedde i slutet av 1930-talet efter mångåriga diskussioner. Man tänkte sig först en ny kyrkogård söder vid Korshögen och påbörjade arbeten där med uppsättning av staket och grundläggning av ett bårhus. Ett annat förslag uppkom om att förlägga gravplatsen söder om den befintliga ned mot ån och samtidigt flytta den allmänna vägen till norr om kyrkan. Av praktiska skäl övergavs denna lösning och även Korshögenalternativet. I stället lades ett förslag om utvidgning norrut, vilket även blev den slutliga lösningen. Under 1938 färdigställdes utvidgningen och man beslöt att gravöppningarna skulle påbörjas i östra kvarterets sydöstra hörn, vilket kan ses på gravstenarna. Samma år fattades beslut att bygga en likkällare, som ritades av byggmästare Bertil Sundin. Det hela invigdes den 21 augusti av ärkebiskop Erling Eidem.

Under 1951 anlades en sommarvattenledning från Norralaån och 1954 påbörjades mekaniseringen av arbetet på kyrkogården genom att en motorgräsklippare inköptes. Två år senare förvärvades en häckklippare och 1959 inköptes en snöslunga och universaltraktor.

Det var snart dags att åter företa en utvidgning. Under 1960-talet avsattes medel och 1965 gjordes en avstyckning från prästbolets mark för den nya anläggningen. Ritningen utfördes av professor Sven Ivar Lind och arbetena uppdrogs år Söderhamns Anläggningsschakt AB. Det nya var, att en avdelning för urngravar avsattes och en minneslund anlades på den nordvästra sidan. Runt kyrkogården planterades parklindar. Den sammanlagda kostnaden uppgick till 193 000: -. Invigningen skedde den 31 augusti 1969.

Efter dryga 20 år fanns kyrkogårdsfrågan än en gång på kyrkorådets bord, då gravplatserna till stor del förbrukats. Projekteringen skulle utföras av Lennart Lundqvist, Uppsala, som även ritade en ekonomigård för förvaring av jord och grus. Bygglov erhölls i juli 1996 och Skanska Mitt AB, Söderhamn, antogs efter anbudsförfarande till entreprenör. Kyrkogården stod färdig under första hälften av 1997. Då hade även en ny bevattningsanläggning färdigställts, som betjänade både gamla och nya kyrkogården. Den invigdes den 19 oktober av kontraktsprosten Per Ola Bohlin.

De äldsta bevarade gravstenarna härrör från 1870 och 1875. De är resta över kyrkoherde H P Hagbom och hans svärson länsman C G Blombergsson. På norra sidan av kyrkan finns ett antal gravstenar från början av 1900-talet. Ett vackert kors av järn står som minne efter arbetaren Olof Andersson i Åsberget, som dog 1916. Några sådana gamla gravar vårdas fortfarande.
 
Sigvard Bodin

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: