Skip to content
16 september 2010 / alir77

Bonde i Vansäter by i Söderala sochn stamfader för Varg – Flock

” Thenne Varge – Familien, som här inrullas, äger sin begynnelse ifrån byn Vansäter i Söderala Sochn, som äger sit namn Vanerne och theras Säte, by eller Bolstad, hvilke wore Landsfaderns Niords eller Nords afkomne hwar af hela Norden bär namnet. Ty heta the och med rätta Vargar och Vaner som i samma by födde äro, af hvilka en bonde här endast nämnes, nämligen

Lars Nilsson Varg 1

Detta skrev Olof Johan Broman i sitt fantastiska verk ”Glysisvallur”.

”Lars Nilsson Varg och hans hustru Karin Jonsdotter (Johansdotter) hwilke flyttade ifrå sin födelse
bygd in til Staden Söderhamn ägande tilsamman 3 e. 2 Söner. Vilke Slächten wackert utspridde,”
2

När jag arbetade med en 1700-tals släktforskning på Söderhamn och Hudiksvall, kom jag i kontakt med
namnet Gustafva Lovisa Warg, född 1780 i Söderhamn. Hon vigdes 1804 med kantorn i Söderhamn Eric Lundsten, född i Hudiksvall.

I och med denna forskning kom flocken Wargar rusande mot mig. I A W Qvarnströms ”Anteckningar om Söderala socken” finns antecknat : Släkten härstammande från Söderala. Där står: ”Den widt utspridde släkten Warg skall härstamma från bonden Lars Nilsson i Wansätter” 3

Forskningen var på tidsgränsen då kyrkböcker inte hade börjat föras i Söderala, varför jag letade i Olof Bromans Glysisvallur och där fanns de. Jag kunde följa släkten bakåt i tiden till Lars Nilsson och Karin Jonsdotter.

Alla vi som vet eller antar oss ha en rottråd från Vansätter långt tillbaka har fått namn på en del av våra fränder. Det fanns inte så många personer bosatta i Vansätter i början av 1600- talet.

Vansätter i Söderala har gått till historien inom genealogin genom denna Warg-Familie.

OLOF JOHAN BROMAN föddes 1676 i Rogsta och avled 1750 i Hudiksvall.

Han blev 1728 kyrkoherde i Hudiksvall, 1719 rektor för trivialskolan där.
Dessutom hade han en omfattande läkarpraktik.

Det som gör honom mest känd och uppskattad av hälsingar är det enorma arbetet Glysisvallur som han
avslutade 1720.

När ryssarna brände Hudiksvall 1721 gick hela verket förlorat. Men Broman gjorde om arbetet som blev tre foliovolymer på 1500 sidor.
En del av dess innehåll är beskrivningar på växter och alla helsingska djur, som sjukdomar
och ”Olägenheter som kallas Råka i Ondt”, alla hälsingesocknar med kyrkor, märkliga händelser
och dessutom synnerligen rikhaltiga ”Helsingska Släktledningar”.

Dessa ”Helsingska Släktledningar” var omkring 1734 20 släkter, men släkter blir aldrig färdiga
och därom skaldar han själv 1735:

”Som wåra gamul Mor osz molmar, täcker, giömer
Som senre wärldens folk the forna ätter glömer
Så tog jag wärket fram, STAMGÅRDAR bygga op
Af Tiugu Slächter, som i orten haft sit lopp. 4

STAMGÅRDAR, säger jag, fulbygde ingalunda
Med mödo timrar then, som oftast måste blunda.

Dock stoppas efter hand, the hålen giärna til
Tå lyckan ämnen god tilföra, unna wil”

(Glysisv. D I, s 589)

Varge-Familien finns i häfte 32 s. 753 Glysisvallur. 5

Ur Warg-Familien

Johannes Varg, blev student 1633. Ryttmästare i Finland, där han avsomnade 1754 5

Nils Larsson Varg, född 1620. Student 1633, Tullnär i Söderhamn, Befalningsman i Härjeådalen, senare över Hälsingland.
Ägande hus och hem i Hudiksvall och uti Idenor Sochn. Han avsomnade 1676. Hans hustru var kyrkoherdens dotter i Hamrånge, Catharina Olofsdotter Arnesia. De hade 10 söner och 2 döttrar, av vilka följande finns redovisade i Glysisvallur.

Olof Nilsson Varg, blev Landssecretaire och Borgmästare i Gefle. Gift 3 ggr. De flesta barnen dog som spädbarn.

Erik Nilsson Varg, f. 1655, död 1709. Han blev Crono Fougde i Helsinglands Södra Contra,
Landskamrerare och Tullinspector i Gefle. Gift 3 ggr. Först med Ingerid Jonsdotter Schalina, kyrkoherdedotter i Söderala, sju barn av vilka de flesta fick ättlingar.

Jonas Nilsson Varg. Caffeur I Carlskrona. Gift där.

Dominicus Nicolai Varg, f. 1653, död 1718. Krigspräst vid Jämtländingarne Comminister i Uppsala, sist i Enånger och Njutånger. Hustru var Maria Utter.
Tre av deras barn blev vuxna, av vilka Catrina blev gift med Comministern i Norrala och Trönö, Anders Grip.

Olof Domines Son Varg, 1692-1738. Blev präst 1717 i Enånger och Njutånger och gift med Rådmansdottern i Söderhamn, Christina Rönquist.
Många barn, bland dem Olavus född 1727.

Lars Nilsson Varg. Student 1667. Blev Carl Oxenstiernas Secretaire, resande med honom ut i Lifland.

Hans Nilsson Varg, född 1651. Student 1667. Under Militien Quarter Mästare vid Wästerbotns Regemente och blev i Jämtland död 1677. Ogift.

Christopher Nilsson Varg var skrifvare hos en äldste Broder Olof i Gefle. Avsomnade i bästa ungdomsdagarne 1691. Ogift.

Catharina Nilsdotter, f, 1665. Gift med Mattheus Agerman, som var Crono Fougde i Medelpad. Borgmästare i Söderhamn, tre barn.

Elisabeta Nilsdotter 1667-1734. Gift med Mårten Portuan, Kyrkoherdeson i Söderhamn. Kyrkoherde i Hamrånge församling.
Elva barn av vilka fem fick ättlingar.

Den år 1953 utgivna upplagan av Glysisvallur är bearbetad av genealogerna Anders Grape och Karl A. Haegermark – den senare avliden före utgivandet.

Tiden för bearbetningen torde ha sträckt sig över åren 1912-1853 och omfattar hela 85 tätt skrivna sidor.
Där kan man se hur Varg-Familien och övriga av Broman utgivna släkter knyts samman, samt ett antal rättelser.

Broman skrev själv då på 1700-talet att i hans verk finns ”refwor” (ofullständigheter), något som vi släktforskare har lätt att råka få.

Tryckta källor
Ol. Joh. Broman,Glysisvallur. Omarbetad upplaga. 35 häften. Utgivne av Gestrike-Hälsinge Nation i Uppsala, tryckår 1953.

1 och 2. Häfte 32 del II:10 sid 753, 754.

4. Häfte 34 del II:12 sid 881

5. Häfte 32 del II: 10 sid 753-762

6. Häfte 34 del II:12. Häfte 35 del II:13 sidorna 881-1006

A.W. Qvarnström. Anteckningar om Söderala socken. Tryckår 1957.

3. Qwarnström, tredje häftet sid 92

Ulla Eriksson
Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 1, 1999

Annonser

One Comment

Kommentera
  1. Erik Lennarth Dahlberg / Aug 26 2012 11:32

    Om jag fattat rätt så är Dominicus Warg en anfader? Levande släkt: Rolf Dahlberg Huddiksvall. Carl Dahlberg Årsta (min pappa född i Sörforsa Huddik). Själv vet jag försvinnande lite men Rolf D har hjälpt mig på traven.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: