Skip to content
16 september 2010 / alir77

Klockarsläkten Ahl i Norrala

I Norrala verkade under 1700- och 1800-talen tre medlemmar av släkten Ahl som klockare och sockenskrivare. Den första var Jöns Persson Ahl, bondeson från Kolsta och född 1699. Han var till en början båtsman liksom sin far Per Larsson under en tid av åtta år, men utnämndes 1729 till klockare och sockenskrivare. Samma år ingick han äktenskap med ”ärliga pigan Elisabeth Nilsdotter Hammarklang ”. Familjen bodde på klockargården på Korshögen ett par hundra meter öster om kyrkan.

I december 1730 föddes sonen Per, som fick gå den lärda vägen. Faderns önskan var, att han skulle bli präst och efter stora uppoffringar av familjen, prästvigdes han 1759 och innehade sedan prästtjänsten i Skog, Undersvik och Arbrå, där han avled 1815 som kontraktsprost.

En yngre son Nils ärvde faderns sysslor och var även skolvaktmästare med uppgift att undervisa församlingsborna i kristendom, läsning, räkning och skrivning. 27 år gammal gifte han sig 1764 med tolvmannen Eric Perssons dotter Brita i Ale, där bröllopet stod.

När familjens storlek ökade – 6 barn föddes – förslog inte den knappa klockarlönen. Han fick därför tillstånd att odla upp en myr vid kustbandet, Björnvågstjärnen, nära en mil från klockargården. Han uträttade där ett gigantiskt arbete och fick goda skördar.
Dessförinnan hade han uppodlat en del av Arklomyran, vilket innebar ett fullföljande av faderns arbete. Denna ängsmark bär en i dag namnet Ahls myra. Medan fadern endast hade en ko, stod inte mindre än 5 kor och två kvigor i Nils fähus.

Han var även intresserad trädgårdsodlare och lär ha varit den förste i Norrala med ett potatisland. 1774 skriver han ett brev till Trönö sockenmän, att han kan leverera ” frö Potatoes ” – alltså sättpotatis – under april månad. Vid bouppteckningen efter honom 1815 upptas inte mindre än 40 äppelträd och 250 äppeltelningar på tillgångssidan. Han efterlämnade även en bok om trädgårdsodling och ett 40-tal andra böcker. Korna redovisas med namn som Xantippa, Stoltsa och Sabina. Han odlade även plommon. De plommonträd, som nu finns på platsen är kanske avläggare till Nils Ahls träd. Bland växterna i trädgården fanns också tobaksplantan. Han lär ha varit självförsörjande beträffande tobak.

Nils Ahls familj bestod förutom hustrun av två söner och fyra döttrar och han höll sig även med en dräng. Sonen Jöns, eller Jean som han senare kallade sig, blev organist i Ovansjö, medan den äldre sonen Eric, född 1766, blev hembygden trogen och övertog faderns sysslor som kyrkans och socknens tjänare. Han var gift två gånger, 1) med Brita Christina Forsgren och 2) med Catharina Eneberg från Enånger. I det andra äktenskapet föddes fyra barn. Han var även stor trädgårdsodlare liksom fadern. Som skolmästare hade han att undervisa från Mikaeli till jul och från Kyndelsmäss till pingst. Han fick då ersättning med en kanna säd per barn. Liksom sina företrädare fiskade han strömming och hade vid sin död 1853 sjöbod, 23 nät och en ekstock. En 20-årig häst, 2 kor och två kalvar ägde han också liksom stuga och fähus vid Björnvågen. Eric Ahl var tydligen en vital man. Han skötte nämligen sina sysslor, tills han var 87 år!

Eric Ahl hade en son, Jonas Niklas, född 1833, som kom att bo kvar i Korshögen. Han hade inget intresse för det yrket, som givit hans förfäder bärgning, utan ägnade sig åt snickeri – och glasmästeriarbete.

Klockarsläkten, som verkade i Norrala under så lång tid, har säkerligen betytt mycket för socknen, inte minst på undervisningens område, där man arbetade under synnerligen primitiva förhållanden och med ringa förståelse från allmänhetens sida.

Sigvard Bodin

Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 3 1990

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: