Skip to content
16 september 2010 / alir77

Per Hedström -Orgelbyggaren i Norrala

I mitten av 1850-talet behövde Norrala en ny organist och 1856 anlände Per Hedström med hustru Charlotta ( Lotta ) och barnen Per-Erik, Maria och Gustaf. De fick sin bostad på Korshögen strax öster om kyrkan. Där hade organister och klockare bott under lång tid.

Per Hedström var född 1817 i Hedesunda och hustrun Lotta 1823 i Mo. Efter vanlig skolgång utbildade han sig vidare och avlade organistexamen 1843. Han hade tjänst som organist i upplandsförsamlingen Lagga, varifrån han kom till Norrala. I tjänsten ingick också att sköta vaccinering av barn. När han slutade i Lagga genomfördes en insamling som erkänsla för hans gärning i församlingen. Listorna finns bevarade i Norrala Hembygdsförenings arkiv.

Hustrun avled 1873 och efter ett par år gifte Per om sig med Gunilla Edil, som kom flyttande från Söderhamn men var född i Lönsås i Östergötland. Detta äktenskap blev kortvarigt, då Per dog redan året därpå. Han hann inte se sin dotter Augusta Josephina Henrietta som föddes efter hans död. Änkan bodde kvar på Korshögen till sin död 1908.

Per Hedström intresserade sig tidigt för orglar och lärde sig bygga sådana av Per Gullbergsson i Lillkyrka. Han samarbetade också med honom under några år på 1840-talet. 1846 renoverade han t. ex. orgeln i Ovansjö kyrka och 1851 byggde han kyrkans orgel i Vassunda.

I Trönö gamla kyrka ombyggdes ett äldre orgelverk 1852 och 1862 byggde han ny orgel till Norrbo kyrka. I september skriver kyrkoherde L O Berg till Hedström och nämner, att orgeln invigdes den 17 augusti och att verket blivit berömt av alla. Av ett tidigare brev framgår, att Per Hedström även gjort ritning till orgelläktaren där. Samma år erbjöds han att lämna förslag till orgel i den nyuppförda kyrkan i Njurunda. I brev i augusti 1865 meddelas, att hans förslag till reparation av Bjuråkers kyrkorgel antagits.

Familjen Hedström levde under knappa villkor. Lönen för organisttjänsten erhölls i spannmål med 3 kappar av varje någorlunda välbärgad bonde och 2 kappar av övriga ( 1 kappe=c:a 4 1/2 liter ). 1871 begärde han ersättning för uppdragning av tornuret, men det avslogs.

Efter tidens sed hade man ett par kor. En hette Fröjda. I ett brev från Lotta säger hon bl. a ” Lilla kossan växer men hon vill ha mycket mat. Jag har mjölk och bröd. Strömming och potatis är vi utan ”. Brevet skrevs i april och då hade strömmingsfisket ännu inte kommit igång. På vårarna brukade Hedström fiska i Skärså.

För att möjligen dryga ut kassan köpte han år 1875 lotter i ett tyskt lotteri, men att döma av dragningslistan blev det ingen utdelning. Hur dåligt med kontanter man hade framgår av ett brev från sonen Gustav till brodern Per-Erik på skola i Hudiksvall. De kan inte skicka mer än två riksdaler, då de snart skall ut med utlagor. I ett annat brev beklagar han, att några pengar inte kan sändas. ” Vi är alldeles utan pengar hemma, så att vi lär vara utan kaffe över pingst ”. Man hade i alla fall råd att ha hund. Det finns kvitto på hundskatt bevarat. Skatten var då 5 riksdaler.

Vad blev det då av barnen? Per- Erik som var äldst, flyttade 1874 till Ljustorp och Maria flyttade till Skog 1880. Gustav blev skollärare och hade 1876 ett vikariat i Trönö, där han för övrigt träffade sin blivande hustru, lärardottern Erika Hammarlund. Han flyttade senare till Bjuråker och Idenor. Yngsta dottern förde tydligen en ambulerande tillvaro. Hon flyttade 1899 till Trönö och till Ovansjö 1900. Hon återkom till Norrala 1903 från Svärdsjö och hade då titeln mejerska. 1908 gifte hon sig med handelsbiträdet P A Törnblom i Hanebo och flyttade dit.

Efter Per Hedström finns ett antal handskrivna notblad bevarade med företrädes musik, som användes vid gudstjänsterna. Det är troligen inga egna kompositioner, men han skrev en brudmarsch, som går under namnet ” Hedströms brudmarsch ”.

Ett flertal brev från Lotta finns bevarade från tiden när Per studerade. Det är små rörande brev, som mest handlar om förhållandena o Mo, där hon tjänade som piga. Hon hade en egenartad piktur som är svår att läsa. Någon nämnvärd skolning hade hon troligen inte. Ett av breven är adresserat till Gävle och är skrivet den 10 oktober angivet år.

” Min innerligt snella fästman, tack mången tack för ditt snella bref gud ske lof att du mår bra men stackars liten hvad du får fäkta på. Jag får nu skicka brefvet med herr Högqvist för han skall nu till Gäfle. Snella Hedström när du får tid så skrif bara och tala om hur du mår så skall jag vara så glad. Söta du emottag nu en varm och ren kyss af mig Alla bekanta helsar dig men mest varder du helsatt från din i döden trogna ven Charlotta Berg ”.

Sigvard Bodin
Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 2 1997

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: