Hoppa till innehåll
16 september 2010 / alir77

Släkten Norell – Gästgivarsläkt blev prästsläkt

Ursprung
Släkten Norell har sitt ursprung i den Jacob Sigfridsson, som 1584 fick Kungsgården i Norrala socken som vederlag för gården Hudik på vars mark staden Hudiksvall delvis byggdes upp. Han efterträddes på hemmanet av mågen Olof Jonsson, dennes son Jakob Olofsson, som dessutom var länsman och gästgivare.
Hans son kyrkoherde Lars Jakobsson Norelius dotter Brita gifte sig med Hans Hansson (ca 1680-1733), som blev gästgivare liksom hans son Lars Hansson (1713-1775).

Gästgivarna Norell

Lars Hansson hade sonen Hans Larsson (1734-1798), som antog efternamnet Norell, och han fortsatte sin fars verksamhet och drev gästgiveriet vidare.

Han var gift 3 gånger och i det första giftet med Kerstin Svensdotter (1731-1773) föddes sonen Hans Norell (1771-1823).

I: Hans Norell var gift med Brita Magdalona (Lona) Hillberg född 1776 i Järvsö.

I äktenskapet föddes 2 söner och 4 döttrar:

Anders 1801 (I:1)
Hans Erik 1805 (I:2)
Elisabeth Christina 1799 (gift med kapellpredikanten i Nianfors Olof Stålberg)
Brita Magdalona 1804
Anna Johanna 1810
Catharina Andrietta 1816

Familjen tog dessutom fosterdottern Andrietta Christina Näslund född 1814, inflyttad från Järvsö 1827.

Hans drev gästgiveriet i Kungsgården liksom sin far.
Det betecknades som snyggt och renligt med god mathållning, ja, det var som en oas i öknen, skriver en besökare 1809.

På grund av gästgiverirörelsen och tilltagande sjuklighet överlät han 1814 skötseln och avkastningen av halva hemmanet under åren 1814-1819 till drängen Olof Jonsson i Tygsta, Trönö. Ett omfattande kontrakt upprättades, där alla mellanhavanden noga redovisades. 1809 köpte han en gård i Daglysa, Trönö, efter
avlidne skomakaren Jan Flyberg i okänt syfte. Strax före sin bortgång upprättade han ett testamente till förmån för sin hustru, som ensam skulle äga hans tullmjölkvarn i Norralaån. ”I sina välmakts dagar ganska aktad och verksam, mot slutet sjuklig.”

Efter Hans Norells död gifte Brita Lona om sig med drängen Olof (1793-1865) på gården. Han övertog skötseln av gästgiveriet och var även byvaktare från 1847. Han antog i samband med giftermålet namnet Norell.

Prästerna Norell.

I:1: Anders Norell (1801-1853)
Föräldrar: Gästgivaren Hans Norell och Brita Lona Hillberg, Kungsgården, Norrala.
Student och inskriven vid universitetet 1821, prästvigd 1825.

Tjänstgjorde som adjunkt i Norrala fram till 1 maj 1838, då han valdes
till komminister i Trönö, vilken tjänst han sedan innehade till sin död.

Strax före sin bortgång utnämndes han till kyrkoherde i Hudiksvall men hann
inte tillträda. Beskrivs som en enastående predikant, som talade utan koncept.
Han tog även initiativ till en nykterhetsförening i Trönö.

Gift med sin kusin Sara Norell, dotter till II Sven Norell.

Barn:
Tekla Cathrina 1837
Sara Apollonia 1839 (se nedan)
Hans Fredrik 1841
Brita Edvardina 1847
Fredrika 1850

Sara Apollonia gifte sig 1869 med Hans Tyris Norell (född i Svartvik, Norrala, 1834 och antog namnet Norell.
Han kallas omväxlande mjölnare och byggmästare). Paret bosatte sig på Kungsgården nr 2.
Hon bodde tidigare på Kungsgården sub 2 med sin mor och 3 syskon, dit de kom efter faderns död.
Hon ägnade sig åren 1891-92 åt att redigera den religiösa publikationen ”På vägen hem”.

Utgivna skrifter: Missionspredikan i Hudiksvall den 26 Aug 1840, Teckning av läseriet i Norrala 1840.

Jonas Söderblom utgav 1894 ”Komminister Anders Norells lif och verksamhet” och J E Persson skrev i Julhälsning till församlingarne från präster i Helsingland 1903 ”Några drag ur Anders Norells lefnad”.

I:2: Hans Erik Norell (1805-1863)
Föräldrar: Gästgivaren Hans Norell och Brita Lona Hillberg.

Kom till Gävle skola 1817 och gymnasiet där 1819 och till universitetet 1823, prästvigd 1829.

Tjänstgjorde i Hedsunda 1834, skolmästare i Söderfors 1835, pastoralexamen 1839, komminister i Söderhamn och lärare vid stadspedagogien där 1846. Kyrkoherde i Söderhamn 1852 och rektor där 1859.

På initiativ av Norell grundades Söderhamns Sparbank 1853 och han ingick några år i dess direktion. I stället för att bjuda på vin vid en prostvisitation 1854 skänkte han 100 riksdaler till ett blivande läsebibliotek, som året efter blev verklighet. Där kunde man låna böcker för 36 skilling/år.

Gift med sin kusin Gustava Norell, dotter till II Sven Norell.
Hon flyttade efter makens död till Kungsgården sub 2 tillsammans med sonen Otto Anselm (I:3)

Utgivna skrifter: Israeliternas historia, seder, bruk och inrättningar i äldre tider 1849, Det nya Salem 1858-61.

I:3: Otto Anselm Norell (1847-1926)
Föräldrar: Kyrkoherden i Söderhamn Hans Erik Norell och Gustava Norell.
Inskriven vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1867, fil kand 1875. Anställd i Lundequistska Bokhandeln i Uppsala 1875-78, i Akademiska Bokhandeln där 1878-83, i Gleerupska Universitetsbokhandeln i Lund 1883-89, hos Samson & Wallin i Stockholm 1889-91. Drev agenturaffär i Uppsala 1892, grosshandlare i Gävle sedan 1893.Nederländsk vicekonsul 1901.

Gift 1896 med Sigrid Julia Fredrika von Porat.
Barn: Sigrid Elisabeth Jeanette Gustava 1896, Hans Erik 1901 (I:4)

Utgav en översättning av Kahnis: Kyrkans utveckling framställd i lifsbilder samt flera romaner.

I:4: Han Erik Ottosson Norell, född 1901.
Föräldrar: Se I:3.

Student i Gävle 1919 och inskriven i Gästrike-Hälsinge Nation i Uppsala. Jur kand 1924.
Notarie vid domsagan i Bollnäs 1924-27, vid Jämtlands v domsaga 1927-29 och i Stockholms
rådhusrätt 1930-34. Borgmästare i Motala från 1935. Riddare av Nordstjärneorden.

Gift 1935 med Märtha Sofia Gartz (1900-56)

Gift 1957 med Ingeborg Viktoria Katarina Magnusson, född 1899.

Barn:
Uppgifter borttagna pga PuL

II: Sven Norell (1769-1844)
Föräldrar: Gästgivaren Hans Larsson Norell och Cherstin Svensdotter på Kungsgården.

Han tog studenten 1790 och började sedan studera medicin men övergick till teologiska studier och prästvigdes 1794. Han tjänstgjorde först som lärare vid Hudiksvalls Trivialskola, tjänstgjorde 1811 i Idenor och blev sedan kyrkoherde i Rogsta 1812 för att sluta sin bana som kyrkoherde i Norrala 1824 men tillträdde 1825.

Han gifte sig 1803 med Sara Christina Adde från Sundsvall och de fick barnen:

Inga Christina 1804 (gift med kommissionslantmätare Olof Forslöf)
Catharina Elisabeth 1805
Hans Fredric 1806 (död 1810)
Sara 1807 (gift med komminister Anders Norell)
Sven 1809 (Se II:1),
Lars Olof 1811 (Se II:2)
Fredrica Sophia 1812
Gustava 1814 (gift med kyrkoherde Hans Erik Norell)
Hans Fredric (död som barn)

Sven gifte sig en andra gång 1831 med Brita Catharina Örn, som var änka efter kyrkoherde Forssell i Älvkarleby.

II:1: Sven Norell (1809-1872)
Föräldrar: Sven Norell d.ä. och Sara Christina Adde.

Han inskrevs vid Gävle Gymnasium 1825, blev student 1829 och påbörjade studier vid Uppsala Universitet
och blev prästvigd 1835. Tjänstgjorde som adjunkt åt prosten L O Berg i Norrbo och från 1/7 1838 åt sin far i Norrala, där han stannade till 1845, då han fick tjänsten som kapellpredikant och skollärare i Nianfors.
Där var det svårt att försörja familjen på den magra lönen, så han plöjde och sådde den jord, som hörde till bostället.
Han var också road av fiske och företog långvariga fiskefärder och fångsten saltades eller torkades för kommande behov.
1853 fick han tjänsten som komminister och lärare för stadspedagogien i Söderhamn med tillträde året därpå. Han blev senare rektor för läroverket. Vid begravningen framförde rektor Zethreus en dikt med bl a denna vers:

Ser ni den sorg, som nu hos alla sig röjer
är ej en stundens högtidsmin blott.
Nej, visst bilden av rektor Norell där dröjer
kvar i en själ, som den intryckt fått.
Hans gravsten återfinns vid kyrkans östra sida.

Gift I med Laurentia Charlotta Berg, dotter till L O Berg i Norrbo, död 1854.

Gift II med Margreta Kristina Svedberg i Söderhamn.

Barn:
Charlotta Kristina 1843
Sven 1844 (Se II:3)
Lars 1846
Anna Maria 1848
Helfrid Laurentia 1851
Sara Kathrina 1854
Emma Margareta 1857
Anders Fredrik 1859
Gustaf Wilhelm 1861
Per Gabriel 1862

Han utgav skrifterna ”Böra äfven barn döpas ?” 1856 och samma år ”Sådana höra himmelriket till. Högmessopredikan”.
I Julhälsning till församlingarne från präster i Helsingland 1903 finns minnesord över honom.

II:2: Lars Olof Norell (1811-1884)
Föräldrar: Sven Norell d.ä. och Sara Christina Adde.

Student och inskriven vid Gästrike-Hälsinge nation vid Uppsala Universitet 1832. Prästvigd 1835. Tjänstgjorde i Trönö 1853 och efterträdde brodern Sven som kapellpredikant och lärare i Nianfors. Komminister i Njutånger 1861.
Gift med gästgivardottern Vilhelmina Lundstedt från Harmånger.

Barn:
Anna Vilhelmina Christina 1863
Ida Vilhelmina 1865
Lars Johan 1866

II:3: Sven Norell (1844-1896)
Föräldrar: Komminister Sven Norell (II:1) och Laurentia Charlotta Berg.

Inskriven vid Uppsala Universitet 1863, lärare vid Gävle provskola 1864 och vid Söderhamns läroverk 1865-68.

Anställd vid Lindbergs mekaniska verkstad i Stockholm 1868-71, maskinist på ångfartyget Nya Söderhamn 1871-73, ritare vid Lindbergs mekaniska 1873-74, övermaskinist på ångfartyget Gästrikland 1874-82, maskinritare vid Ljusne mekaniska verkstad 1882-83, föreståndare där 1883-85, ingenjör vid Björneborgs mekaniska verkstad i Finland från 1885.

Död i Björneborg.

Gift I med Maria Amalia Rosalie Sörlander (död 1887).

Gift II med Mathilda Norell.

Barn i andra giftet:
Karin Matilda 1888
Sven Bertil 1890
Laura Maria 1891
Lars Johan 1894
Fridolf Julius 1895

Källor:
Husförhörslängder i Norrala kyrkoarkiv
Handlingar i Norrala Hembygdsförenings arkiv
Berglöw, Gösta: Trönö kyrka och prästgårdar, 1989
Julhälsningar till församlingarne från präster i Helsingland, 1903
Palmgren, Herman (red): Matrikel över G-H nation i Uppsala 1811-1912
Thimon, Gösta (red): Matrikel över G-H nation i Uppsala1811-1961
Uddholm, Alf: Gevalienses, 1988

Sigvard Bodin

Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 3 2000

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: