Hoppa till innehåll
17 september 2010 / alir77

Carl Johan Blombergsson – Altorps byggherre

Varje gång jag passerar Altorp går mina tankar till den man, som byggde upp denna gård och gav platsen sitt namn. Det var kronolänsman Carl Johan Blombergsson. Innan han uppförde byggnaderna hade han varit bosatt på flera ställen i socknen, bl a vid barnmorskestället i Humlegårdsbacken mellan Snarböle och kyrkan.
Han fick tillfälle att förvärva en del av ett Ringahemman med flera tillhörande ekonomibyggnader, som han flyttade hit till Altorp. Där uppförde han också samtidigt en mangårdsbyggnad av litet för trakten avvikande slag. Det yttre av den finns kvar i dag, medan interiören anpassats till sin nutida funktion som bygdegård.

Innan Blombergsson sökte tjänsten som kronolänsman i Norrala blev han varnad och avrådd av sin far, som hade samma syssla i Hanebo. Norralaborna hade dåligt rykte och särskilt ungdomen utmärkte sig med våldsdåd och vilda upprtädanden. Det här var på 1860-talet, men i en resehandbok från början av 1900-talet står fortfanade ett par rader, som bär spår av förhållandena. Det enda som om Norrala förutom uppgifter om Vasamonumentet är: ”Befolkningen i denna socken har förr varit beryktad för sitt vilda lynne”.

Norralakrokarna skulle tämjas
”Men jag ska allt komma tillrätta med norralakrokarn jag ”, försäktrade den unge Blombergsson, som då var bara ungefär 25 år gammal. Och han tog till okonventionella metoder. Han började med att besöka de mest oregerliga och sa, att han hade hört att sångintresset var så stort i Norrala och att han tänkte starta en manskör. De flesta anmälde sig. Länsman räknade emellertid med en annan effekt av körarbetet. När lördagen närmade sig – då kallade länsman till sångövning! Och det fungerade. Snart var norralabygden
lugnare och fridfullare. Det berättas, att kören vid flera tillfällen besökte Hälsinge regemente i Mohed och framförde sina sångprogram för beväringarna. De flesta av sångarna gick också med i skarpskytteföreningen.

Jordbrukskooperativ föregångare
Blombergsson nedlade stort intresse på att försöka utveckla handeln i Norrala. Det ledde till att han 1869 bildade Norrala Hushållsförening AB. En affärsfastighet uppfördes på kyrkans mark söder om ån. De två första åren tycks man ha drivit verksamhet från en lokal i kyrkskolan.
Han hade säkert ingen svårighet att få ”bygglov”, då han var måg till kyrkoherde Hagbom. Det faluröda huset står fortfarande kvar intill åbron. Företaget upprättade också filialer i Kungsgården och Skensta.

Enligt bolagsordningen skulle föreningen tillhandahålla förnödenheter för sina medlemmar men också köpa upp produkter från jord- och skogsbruket, som sedan såldes vidare. Ett ovanligt inslag i bolagsordningen är att man skulle verka för sedlig och intellektuell förkovran. Delägare måste vara kända för ärbar och oklanderlig vandel.
Andra anmärkningsvärda detaljer är, att även kvinnor fick bli fullvärdiga delägare med samma rösträtt och att de personer, som fick stöd från fattigvården fick inhandla varor till samma pris som delägarna.

Blombergsson blev genom denna hushållsförening en föregångsman i söderhamnsorådet för den jordbrukskooperativa rörelsen, som ännu låg i sin linda. Genom hans död mattades väl verksamheten av i någon mån för att avslutas 1907.

Kommunal förtroendeman
Blombergsson var en verksam man. Länsmanstjänsten, affärsföretaget och uppbyggnaden av Altorp borde ha berett honom full sysselsättning. Han blev vald till ordförande i kommunalstämman 1864 och skulle dessutom fungera som sekreterare i kommunalnämnden. Som myndighetsperson och juridiskt kunnig hjälpte han norralaborna med att upprätta skrivelser och göra bouppteckningar och arvsskiften. Hans kraftfulla namnteckning återfinns på många handlingar.
När postverket öppnade kontor i Norrala 1/7 1874 var han självskriven som föreståndare. På sitt Altorp hade han goda utrymmen att inhysa postkontoret i. Han hade dock någon hjälpreda där, som hade fullmakt att skriva under kvitton.

Carl Johan Blombergsson gifte sig med kyrkoherde Hagboms dotter Helga. Hon flyttade då endast tvärs över ån och landsvägen till Altorp, från vars balkong hon kunde se sitt barndomshem prästgården. Deras äktenskap fick inte vara så länge. Under hösten 1875 började hans hälsa att vackla. Enligt tidens sed genomgick han åderlåtning, men han fick värk i ena armen, vilket ledde till kallbrand. Han avled den 9 december och begravdes söndagen före jul. I egravningstalet säger kyrkoherde Lundeberg: ”Han var en i livstiden pålitlig och trofast vän, en god och hjälpsam granne. I sin tjänst var han oförskräckt, kraftfull och nitisk.
Han åtnjöt starkt förtroende och allmän aktning”.

Personuppgifter
Carl Johan Blombergsson, född 1837 i Hanebo, död i Norrala 1875. Kronolänsman.
Hustru Helga Maria Charlotta Hagbom, född 1843 i Söderhamn, död i Söderhamn 1905.

Ffar: Anders Gabriel Blombergsson, född 1801 i Hanebo, död där 1893. kronolänsman.

Mor Anna Charlotta Kastling, född i Stockholm 1802.

Farfar: Fredrik Blombersson, född 1763, död 1822. Kronolänsman i Hanebo.

Farfarsfar: Gabriel Blombergsson, urmakare i Gävle, död 1789.

Helga Hagboms far: H P Hagbom, född i Söderhamn 1798, död i Norrala 1870. Kyrkoherde.

Helga Hagboms mor: Karolina Kristina Altberg.

Sigvard Bodin
Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 4 1999

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: