Hoppa till innehåll
17 september 2010 / alir77

O. Insulander, lantmätare på 1700-talet

Per Insulander varom berättats i en annan artikel hade en son Olof född år 1759 den 14 februari i Utänge, Östansjö i Pers andra äktenskap med Brita Olofsdotter.

Olof genomgick Gävle Trivialskola liksom sin fader och kom därefter i handel i Stockholm 1779 men började vid lantmäteriet 1781 och examinerades som lantmätare 1784.
1795 blev han kronofogde i Gästrikland (!) men återgick till lantmäteritjänst 1806 med lantmäteridirektörens
titel, troligen detsamma som länslantmätare enligt nu gällande titulatur.
Hans hustru hette Helena Sofia Fornmark, född 1769 i Falun. Han avled 1824.

Enligt förteckning över Sveriges lantmätare, där Olof Insulander har nummer 383 och där ovanstående
uppgifter har hämtats, har han författat eller framställt följande alster:

  • Beskrifning öfver Gäfleborgs län med karta af E Åkerlind, Gäfle 1795;
  • Karta öfver Gästrikland och Hellsingland, sammandragen af O. Insulander 1796, utgifven af S.G. Hermelin 1797;
  • Grunderna till jordebokskunskapen för Gästrikland och Hälsingland, Stockholm 1816;
  • Utförlig berättelse om en bonde vid namn Jöns Larsson fr Öfverhärde by i Valbo s:n, hvilken
    då han år 1735 med en hagelbössa sköt två åkerhöns för ett skott, äfven sköt sig sjelf för samma skott i hufvudet med bössans både bak- och svansskruf, och med hvilka två skrufvar inuti hufvudet, hvilka icke kunde uttagas i anseende till befarade mistning af lifvet, han frisk och sund fortsatte sitt lefnadslopp i tjugoett år, 1808; 2:dra uppl. Gäfle 1851.

Kartan finns återutgiven av ”Prylvaruhuset”, förmodligen för att det är en mycket vacker karta och försedd med många ortsangivelser.

Skrifterna kan lånas;

”Beskrifning…” kan lånas från biblioteket i Gävle i Kopierat skick i A4-format,
”Grunderna…” och ”Utförlig…” från Universitetsbiblioteket i Uppsala. De två senare dock ej som hemlån.

Den fullständiga titeln på beskrivningen av länet är ”WÄGVISARE eller BESKRIFNING På alle uti GEFLEBORGS LÄN Varande LANDSVÄGAR Och GÄSTGIFVAREGÅRDAR Jämte anteckningar på alle de uti detta Län belägne Städer, Sockne-kyrkor, Capeller, Bruk, större delen Boställen, en del Broar, samt de vid vägen belägne Jord-Ägendomar med bättre Åbyggnader.”, och i den beskriver han till exempel sin halvsysters och svågers gästgivargård i ”Myskje i Mo Socken, väl Bygd med flere Rum til Resandes tjenst-Skjutsar til Kongsgården – mästadelen jämn hedväg. Et litet stycke från Myskje går vagnsväg åt vänster til Mo Kyrka ¼ mil från Landsvägen belägen.” Denna skrivning ingår i beskrivningen av ”Stora Norra, eller Strandvägen genom Länet” och i en fotnot anges att Myssje även skjutsar till Söderhamn.

I ”Grunderna till jordebokskunskapen..” beräknar han utlagorna för ”Hemmans-Åboerne” i Östansjö som får exemplifiera södra Hälsingland och för ett hemman i Myra och två i Bölan i Enånger för norra Hälsingland, dels år 1696 och dels år 1795. Således skulle Margareta Sigfridsdotter för Östansjö 4 om 9 öresland erlägga i penningar 1 Daler 8 Öre Silfvermynt, för 4 ½ marker smör 11 Öre 16 4/5 Penningar, för 9/16 m:r torrfisk 16 1/5 Penningar, för 9/16 fjärdingar strömmingar 18 Öre samt för 3 3/8 tunnor tjära
3 Öre 9 Penningar eller summa 3 Daler 9 Öre och 18 Penningar Silfvermynt.
Denna utlaga behölls av Kungl. Maj:t och Kronan liksom för övriga hemman i Östansjö utom nr 5 och 8 vars utlaga gick till ”Herr Öfwersten på Staben” och nr 11 som betalade till ”Regements-Barberaren på dess Lön”.

Olle Modin
Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 4 1989

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: